بازتاب دین اسلام و مسایل آن در شعر فارسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی با تکیه بر اشعار میرزاده عشقی، فرخی یزدی، پروین اعتماسی، نیما یوشیج، طاهره صفارزاده، نعمت میرزازاده