اسلام – سیاست و حکومت در جمهوری فدرال نیجریه

با عنایت به روند روی به گسترش آگاهی و میزان بالای نیروهای روشنگر متعهد به اسلام، دورنمایی مثبت و آینده‌ایی امیدبخش را می‌توان پیش‌بینی نمود. امواج خروشان رشد و آگاهی از اسلام اصیل، اگر با همین شدت و قوت به جلو برود، زیاد دور نیست زمانی که شاهد اعاده حقوق مسلمانان مرررر نیجریه مرررر صحنه سیاست و اقتصاد کشور باشیم. حوادث سالهای اخیر (جریان شریعت - عضویت مرررر سازمان کنفرانس اسلامی - حادثه کفنشان - تظاهرات اخیر مرررر شهرهای شمال و نیز اعتصابات دانشجوئی) روزنه‌هایی امیدی است که بر بیداری نیروهای اسلامی مرررر این کشور دلالت دارد. تغییرات محدود مرررر ساختار حکومتی و نیز تغییر لحن دولتمردان مرررر سنوات اخیر نیز خود از جمله این نشانه‌ها بشمار می‌روند. مرررر مجموع جواب خلاصه‌ایی که مرررر ارتباط با آتیه مسلمانها مرررر این کشور، می‌توان داد شاید این باشد که مقاومت همراه با پشتکار و آگاهی اسلامی و تاکید بر حفظ و ادامه ارزشها و معیارهای اسلام اصیل چیزی است که آینده بسیار خوبی را برای مسلمانان نیجریه بیمه می‌کند که البته این نوید و وعده‌الهی است و آنهم امری است تخلف‌ناپذیر.