اسلام – سیاست و حکومت در جمهوری فدرال نیجریه

با عنایت به روند روی به گسترش آگاهی و میزان بالای نیروهای روشنگر متعهد به اسلام، دورنمایی مثبت و آینده‌ایی امیدبخش را می‌توان پیش‌بینی نمود. امواج خروشان رشد و آگاهی از اسلام اصیل، اگر با همین شدت و قوت به جلو برود، زیاد دور نیست زمانی که شاهد اعاده حقوق مسامانانن در نیجریه در صحنه سیاست و اقتصاد کشور باشیم. حوادث سالهای اخیر (جریان شریعت - عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی - حادثه کفنشان - تظاهرات اخیر در شهرهای شمال و نیز اعتصابات دانشجوئی) روزنه‌هایی امیدی است که بر بیداری نیروهای اسلامی در این کشور دلالت دارد. تغییرات محدود در ساختار حکومتی و نیز تغییر لحن دولتمردان در سنوات اخیر نیز خود از جمله این نشانه‌ها بشمار می‌روند. در مجموع جواب خلاصه‌ایی که در ارتباط با آتیه مسلمانها در این کشور، می‌توان داد شاید این باشد که مقاومت همراه با پشتکار و آگاهی اسلامی و تاکید بر حفظ و ادامه ارزشها و معیارهای اسلام اصیل چیزی است که آینده بسیار خوبی را برای مسامانانن نیجریه بیمه می‌کند که البته این نوید و وعده‌الهی است و آنهم امری است تخلف‌ناپذیر.