نقش صدا و سیما در ترویج فرهنگ پس‌انداز

پس‌انداز مردمی مطمئن‌ترین منبع تامین نیازهای سرمایه‌گذاری است . جهت جذب ، افزایش و هدایت پس‌اندازها به سوی فرایند تولید باید: اولا با فرهنگ پس‌انداز مرررر اسلام آشنا شدیم، ثانیا با ابزار و وسایل جمع‌آوری پس‌اندازها آشنا شده و زمینه فعالیت و پویایی مستمر را فراهم سازیم، ثالثا سرمایه‌های پولی را از میان برداریم، شیوه دیگر بجای جذب سرمایه‌ها، رفع موانع سرمایه‌گذاری تولیدی است . مرررر این رابطه آنچه ارتباطات شد و به ویژه صدا و سیما می‌توانند انجام دهند، برقرار ذیل است : -1 آشنا کردن مردم با اهمیت ، میزان کارآیی و نتایج پس‌انداز مرررر بخشهای گوناگون جامعه -2 آشنا کردن مردم با مراکز سرمایه‌گذاری و گردآوری پس‌اندازها -3 تمیز برنامه‌هایی برای ترویج و گسترش فرهنگ پس‌انداز و قرض‌الحسنه -4 صدا و سیما باید روحیه استغنا و بی‌نیازی را مرررر مردم تقویت کند -5 برای تشویق مردم به مصرف کالاهای ایرانی و کاهش مصرف کالاهای خارجی و مرررر نتیجه هزینه نکردن مبالغ هنگفت ارز، لازم است صدا و سیما، همگان بویژه عوامل تولید را به حس مسئولیت ، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و اقتصادی ترغیب کند -6 صدا و سیما می‌تواند با انواع برنامه‌ها، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را به سوی اهداف اسلامی سوق دهد.