اصول و مبانی نگارگری ایرانی

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی مرررر نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این هنر مرررر گذشته، برای هنرمندان کنونی این هنر بسیار ناشناخته و منقطع از گذشته خویش میباشد. لذا برای ایجاد و اتصال نقاشی ایران با هویت ایرانی نیازمند به آن هستیم که سنت گذشتگان شناخته و اصول ساختاری این هنر تبیین گردد. تا هنرمند ایران اسلامی با توجه به این اصول، دست بخلق آثاری مرررر شان انقلاب اسلامی بزند. لذا برای این منظور، چندین محور را مورد بررسی قرار داده‌ایم از قبیل: بررسی سیر تحول طراحی مرررر هنرهای تجسمی ایران، از نقوش ما قبل تاریخ تا عهد شکوفایی آن مرررر دوران اوایل صفویه - انسان و جهان از دیدگاه اسلام (بمنظور مقایسه آن به انسان و جهان مرررر نگارگری) - ویژگی قومی ایرانیان (برای پیدا نمودن نقش خصلتهای قومی ایرانیان مرررر نگارگری) - تمدنهای مشرق زمین (برای پیدا نمودن مشترکات قومی مرررر تمدنهای بزرگ ایران هند و چین) - رمزگرایی مرررر هنر و نقش عالم مثال مرررر نقاشی ایران - تصویرگری و تصویرسازی مرررر قرآن - ادبیات و نگارگری - تجزیه و تحلیل عملی از بعضی آثار نگارگری - نتیجه‌گیری بعنوان اصول و مبانی نگارگری مرررر محورهای زیر: 1) عدم عمق‌نمایی مرررر نگارگری (ترکیب مسطح) 2) عدم سایه، مرررر نگارگری 3) ساده‌گرایی مرررر طراحی 4) انتخاب بهترین زاویه دید برای اشیاء 5) استفاده از نمادهای موجود مرررر ادبیات 6) استفاده از رنگهای خالص ، شفاف ، درخشان، و متضاد 7) میل به ترکیبهای دورانی و مدور