نگرشی دوباره به مساله پوشش و حجات اسلامی (بخش اول)

درفصل اول به بیان فلسفه‌ها و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی از دیدگاههای گوناگون اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، روانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته شد. و مرررر فصل دوم به بیان زیانها و پی‌آمدهای ناگوار بی‌حجابی و ابتذال مرررر پوشش ، از نظرگاههای گوناگون فوق‌الذکر پرداخته شد. و درفصل سوم علل و عوامل سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، تربیتی، روانی و ... گرایش به بی‌حجابی و پوشش مبتذل بررسی شده‌است . و مرررر فصل چهارم، حدود و ثغور حجاب و پوشش اسلامی، و روابط زن و مرد ازدیدگاه فقهی، تفسیری بیان شده‌است . و درفصل پنجم به ایرادها و اشکالهایی که از سوی معاندان یا ناآگاهان و ... مطرح گشته، پاسخ داده شده‌است . چراکه پاره‌ای از سئوالات و اشکالهای جدیدی که تحت تاثیر تبلیغات و تلقینات استکباری و یا به قصد حقیقت طلبی مرررر ذهن جوانان ایجاد شده‌است ، نیازمند پاسخگویی بود. مجموعه‌ای از این سئوالات را که یکی از جراید دانش‌آموزی، طی نظرخواهی‌هایی از جوانان دانش‌آموز و سایر اقشار گردآورده بود، ملاحظه شد، و تلاش شد تا دراین نوشتار بدانها پاسخ داده شود . و این مهم خود یکی از انگیزه‌های پرداختن به این موضوع بوده‌است .