تاریخ قبیله ثقیف و نقش ثقفیان در تاریخ صدر اسلام

ثقیف مرررر تاریخ قبل و بعد از اسلام مرررر ابعاد گوناگونی جای بحث دارد، مسائل اقتصادی ، کشاورزی و اهمیت آن مرررر حجاز ، تولید و صادرات محصولات طائف ، حضور مرررر بازارها به ویژه مرررر بازار عکاظ و نیز دامپروری ، حرف و صنایع و فنون رایج مرررر طائف و ... و همچنین مرررر مسایل اجتماعی و مشارکت مردمی که مرررر ساخت باروی غیرقابل نفوذ طائف تبلور و تجلی یافته است و به لحاظ تمدنی به ساکنان جنوبی شبه جزیره شباهت زیادی دارد. مرررر وقایع و ایام و جنگهای جاهلی کمتر حضور داشته و به حفظ موجودیت و کیان خود پرداخته است. از مسایل مهم ثقیف ، جایگاه دینی آن مرررر جاهلیت و اسلام است که مرررر شرافت و بت پرستی و منزلت بت لات و بیت اللات ، پهلو به پهلوی قریش و هبل و کعبه می زد. قبیله ثقیف و دیگر قبایل حجاز موضوعاتی نو و دست نخورده برای تحقیق و پژوهش های بنیادی است که مواد خام آن مرررر لابلای کتب تاریخی به وفور به چشم می خورد. محل سکونت آنان -طایف-مکان سرمایه گذاری ثروتمندان قریش و محلی دور از صحنه های داغ سیاسی و نزاع ها و جنگ های قدرت بود، طایف پناهگاه فراریان ، عزلت گاه از جامعه بریدگان ، تبعیدگاه نااهلان ، مخالفان ، متمردان و آشوبگران بود.