بررسی افراط و تفریط از دیدگاه اسلام

مرررر این پژوهش پس از بررسی معنی لغوی دو واژه و کاربرد آن مرررر قرآن و احادیث بویژه نهج البلاغه، نظر اسلام درباره این دو پدیده انحرافی از ابعاد مختلف بررسی شده است . مرررر بحث بینشهای افراطی و تفریطی غلو مرررر دین، غلو نصاری و غلات شیعه و نیز مساله جبر و تفویض (دو طرف افراط و تفریط) و نظر معتدل شیعه ‏‎‏‎«‎ لا جبر و لاتفویض بل امر بین الامرین»‎ و نظر افراطی و تفریطی خوارج و مرجئه نسبت به مساله ایمان و کفر و دیدگاه عادلانه شیعه نسبت به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مرررر ادامه به بحث مرررر مورد تعقل و تعبد افراطی اشاعره و معتزله و نظر صحیح مرررر این موضوع و تحجر و تجدد و افراط و تفریط مرررر تفسیر قرآن و پدیده تاویل پرداخته شده است .مرررر بخش بعد، رفتارهای انحرافی نظیر افراط مرررر عبادت و نیز دنیازدگی یا رهبانیت و حد وسط آن دو یعنی زهد اسلامی مورد بحث قرار گرفته و سپس به بررسی اسراف و تبذیر و مفاسد فردی و اجتماعی آن و خودآرایی و تجمل گرایی افراطی و استفاده صحیح از نعمتها و زیورهای دنیا و نیز ریا و خودنمایی یا تصوف ملامتی و نقطه مقابل آنها یعنی خلوص و عزت نفس به عنوان راه صحیح پرداخته شده است . مرررر قسمت بعد درباره ارزش سخن که یکی از امتیازات انسان و از سلاح های پیامبران است بحث و بررسی شده و از افراط مرررر سخن و سخنهای افراطی و بالغه هایی که تاریخ را مشوش ساخته سخن به میان آمده و نیز ستایش و نکوهشهای برخاسته از حب و بغضهای افراطی و احترام بیش از حد و سب و دشنام مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .