بررسی نخستین سمینار حقوق، نقش اجتماعی پوشش و الگوی اسلامی برای زن امروز

قبل از اسلام مرررر ایران به زن بعنوان "شیئی" آگاه می‌شد مرد حق داشت زن خود را بطور موقت و یا دائم واگذار کند و هر تعداد که می‌خواهد و می‌تواند همسر اختیار کند و مرررر این زمینه هیچگونه محدودیتی وجود نداشت . مرررر زمان ساسانیان ازدواج با محارم نظیر ازدواج پدر با دختر، مادر با پسر و خواهر با برادر رواج داشته و یکی از اهداف ازدواج مرررر این هعغهعغه ایجاد نیروی کار جدید برای اداره مزارع خانوادگی بوده است . مرررر ایران باستان خون و پول دورکن بود که جامعه بر اساس آن استوار گردیده بود. تلاش ادیان بزرگ همواره مرررر جهت تامین حقوق متخصصین، محرومین، زحمتکشان و نیز بانوان بوده است . مرررر دین زرتشت زن دارای شخصیت است . با ظهور اسلام و حضور اسلام مرررر ایران یک تحول انقلابی مرررر پایگاه اجتماعی زنان ایرانی پدیدار شد و زنان برای اولین بار با حقوق اساسی خود آشنا شدند. تفاوت روانی زن و مرد مرررر نقش اجتماعی آنان اثر گذاشت کااینکه شرایط فرهنگی نیز مرررر نقش اجتماعی زنان موثر است . رعایت حرمت حریم روابط خانوادگی مرررر انسانها اگر چه ریشه فطری دارد ولی عامل فرهنگ می‌تواند آن را تضعیف و یا تقویت نماید.