زندگینامه، آثار و افکار شاگردان امام صادق (ع)

امام صادق در زمان اختلاف بنی‌مروان و بنی‌عباس می‌زیست که بهترین شرایط برای بیان معارف دینی و تربیت شاگردان بود. عظمت امام باعث شده بود تا بزرگان اهل سنبت نیز در برابر وی سر تعظیم فرود آوردند. از شاگردان وی می‌توان “محمد بن مسلم ثقفی کوفی” را نام برد. وی آرد می‌ساخت و می‌فروخت و هم نزد امام بار و هم امام صادق کسب فیض می‌نمود. “عبدالله بن ابی یعفور کوفی” یکی از شاگردان امام صادق بود که نزد امام از احترام و اعتماد خاصی برخوردار بود. “بحیل بن دراج” از دیگر خواص امام بوده است و روایت است که حضرت اسراری را به وی می‌آموخت که به دیگران تعلیم نمی‌داد. “یونس بن یعقوب ” از اصحاب امام جعفر صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) بوده است . وی به نقل از نجاشی نزد ائمه مورد اعتماد و ارجمند بود. “جابر بن یزید جعفی” نیز از خواص امام باقر و امام صادق (ع) بوده است . از جابر نقل است که امام باقر (ع) هفت هزار حدیث به من بیان فرمود که جز به من آنها را به احدی بازگو نکرده است . “لیث بن البختری مرادی” از شاگردان امام صادق و باقر بوده و امام صادق او را از ارکان زمین و از دانشمندان معرفی می‌کند. “هشام بن حکم” از بزرگترین متکلمین شیعه و از اصحاب امام صادق (ع) بود. قدرت کلام وی باعث حسادت اطرافیان وی شده بود. “ابان بن تغلب ” از بزرگان اصحاب امام زین‌العابدین و امام باقر و امام صادق (ع) بود. امام صادق (ع) فرمود که وی 30 هزار حدیث از من به یاد دارد. “علی به جعفر”، برادر امام موسی‌کاظم از شاگردان امام موسی‌کاظم و امام رضا (ع) بوده است . “ابوحمزه ثمالی” از شاگردان زین‌العابدین، امام باقر و امام صادق (ع) بود که اهل سنت نیز او را ارج نهاده‌اند. امام صادق (ع) در مورد وی فرموده است که هر وقت تو را می‌بینم احساس آرامش می‌کنم. “عبدالرحمن بن حجاج یحلی” از اصحاب برجسته امام صادق و امام کاظم (ع) بوده است . امام صادق در مورد وی فروده است من دوست دارم در میان شیعه شخصی همچون تو دیده شود.