بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسلامی ایران

با توجه به نظریه پژوهشگران دینی ایرانیان قدیمی ترین یکتاپرستان جهان و مذهبی ترین اقوام می باشند. بیش از هفت هزار سال پیشینه ساخت پرستشگاه ها و بنا ها و آثار مذهبی پیش از هعغهعغه ساسانی و قبل از ظهور پیامبر اسلام گواه این مطلب می باشد. قدیمیترین نیایشگاه ساخته شده مرررر این هعغهعغه مربوط به هزاره هفتم قبل از میلاد به نام معبد منقوش زاغه می باشد. قدیمیترین کتیبه نیز کتیبه ایلامی کورانگون مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد است که مرررر آن صخره ای پرداخته شده است. سپس به بررسی مهاجرت آریاییها به ایران و بررسی آیین آنها و معرفی نیایشگاههای صخره ای پرداخته شده است. مرررر ادامه مذهب و نیایشگاه های هعغهعغه ماد معرفی شده و قدیمی ترین آنها معبد نوشیجان است که آتشدان آن مرررر فضای بسته نیایشگاه قرار دارد. مرررر هعغهعغه هخامنشیان نیز انواع آثار مذهبی بررسی شده اند. ایوان به عنوان یکی از عنصرهای مهم مرررر کاخ آتشکده ها و آتشکده های بزرگ دیده می شود. این عنصر مرررر کنار تالارهای ستوندار ترکیب مناسبی را جهت اجتماع مرررر یک فضای گسترده بوجود می آورد که مرررر وقع شبستانهای مساجد قرون اولیه اسلامی را می سازند. به این ترتیب میتوان گفت سه مسجد مهم تاریخانه دامغان مسجد فهرج و مسجد جامع نایین دارای سبک عربی نبوده و دارای طرح ایرانی با ایوان ساسانی و تالار ستوندار می باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*