جلوه های ولایت در تفسیر الدرالمنثور

در عصر حاضر وحدت جهان اسلام برای مسمانان آگاه و آزاد اندیش ضرورت انکارناپذیری است. اگرچه برای رسیدن به آن راههای متفاوتی پیشنهاد می گردد. به نظر میرسد بهترین شیوه برای رسیدن به وحدت امت، نزدیک کردن عقاید فرقه های مختلف اسلامی به هم است و منطقی ترین راه برای نزدیک کردن عقاید اختصاصی فرقه ها استفاده از منابع معتبر و مورد اعتماد بقیه فرقه ها برای اثبات آنها است. از جمله این منابع تفسیر الدرالمنثور جلال الدین سیوطی است که در بین اهل سنت از شهرت بسزایی برخوردار است . با بررسی روایاتی که از رسول خدا ( ص) ذیل آیات در این تفسیر آمده است، بخصوص حدیث مشهور ثقلین که در آن اهل بیت (ع) همطراز قرآن و یکی از دو وسیله جلوگیری از گمراهی امت معرفی شده است و استفاده از روایاتی که مصداق اهل بیت و عترت (ع) را معرفی می نماید، مرجعیت علمی اهل بیت (ع) برای تبیین، توضیح و تفسیر دین و دارا بودن علم خدادادی و عصمت آنان، که لازمه رهبری امت پس از رسول خدا ( ص) است اثبات می گردد.