راه‌های ایجاد فرهنگ وجدان کاری در جامعه “مطالعه موردی استان کرمان”

طرح راههای ایجاد وجدان کاری به دنبال ضرورت عنصر فرهنگ در توسعه اقتصادی اجتماعی، همراه با رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 1374-1373 شکل گرفته است . این طرح به اهمیت فرهنگ در ایجاد توسعه وجدان کاری می‌پردازد. عدم انگیزه و روحیه مسئولیت‌پذیری و … که امروزه جامعه ایران با آن مواجه است ، یک مشکل کاملا روشن است و عوارض آن قابل چشم‌پوشی نیست . این طرح در 5 فصل تدوین شده است : فصل اول به بیان شکل و راه‌حل‌های موجود همچنین شناسایی مشخصه‌های اصلی فصلی فرهنگ ایران می‌پردازد. فصل دوم دیدگاه و مذهب پروتستان و دین اسلام را در ایجاد وجدان کاری و روحیه وظیفه‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌دهد. دیدگاه نظریه‌پردازان شرق و غرب ، از قبیل دیدگاه امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای و علامه‌طباطبائی و آیت الله مطهری و ابن خلدون، خواجه نصیرالدین‌طوسی و همچنین آدام اسمیت ، ماکس وبر، امیل دورکیم، و … را در فصل سوم مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم شناسایی به توانایی ابزارهای ایجاد وجدان کاری از جمله خانه و خانواده، مدرسه، صدا و سیما خواهد پرداخت . فصل پنجم که مهمترین و اصیل‌ترین بخش طرح می‌باشد، به ارائه راه‌حل‌های ایجاد وجدان کاری در کوتاه مدت می‌پردازد. این راه‌حل‌ها از مباحث نظری و تجربی و بخش میدانی این طرح در فصول قبل استخراج شده و در مدارس و پس از آن در صدا و سیما موثرترین عامل شناخته شده است .