بررسی نظرات رزمندگان اسلام درباره برنامه‌های صدا و سیما

این بررسی به منظور آگاهی از نظرات رزمندگان اسلام درباره برنامه‌های صدا و سیما و عملکرد این سازمان مرررر ارتباط با جنگ تحمیلی انجام گرفته است که نتایج آن بدین شرح است : -1 97 درصد از رزمندگان مرررر ارتش و 99 درصد مرررر سپاه برنامه‌های سیما را تماشا می‌کنند -2 74 درصد رزمندگان مرررر ارتش افزایش اطلاعات ، 82 درصد از رزمندگان سپاهی کسب خبر و 75 درصد از آنان افزایش اطلاعات را به عنوان هدف از تماشای تلویزیون نام برده‌اند. -3 رزمندگان ارتشی برنامه‌های اخبار سراسری، ارتش ، گزارش هفتگی، فیلم سینمایی، خطبه‌های نماز جمعه تهران و رزمندگان سپاهی برنامه‌های اخبار سراسری، گزارش هفتگی، درسهایی از قرآن، نماز جمعه، ایران مرررر جنگ و پاسداران انقلاب اسلامی را بیشتر از سایر برنامه‌ها تماشا می‌کنند -4 99 درصد رزمندگان ارتشی و تمامی رزمندگان سپاهی رادیو گوش می‌دهند -5 59 درصد رزمندگان رتشی و 81 درصد رزمندگان سپاهی "کسب خبر" را هدف از گوش کردن رادیو برشمرده‌اند. -6 رزمندگان ارتشی برنامه‌های اخبار، ارتش ، سلام صبح بخیر، بررسی رادیوهای بیگانه و صبح جمعه باشد و رزمندگان سپاهی اخبار، بررسی رادیوهای بیگانه، سلام صبح بخیر، سخنرانی و پاسداران را بشتر از سایر برنامه گوش می‌کنند -7 86 درصد از رزمندگان ارتشی و 79 درصد رزمندگان سپاهی از برنامه‌های رادیو مرررر مجموع راضی بوده‌اند. مرررر این بررسی نظرات و انتقادات رزمندگان مرررر مورد برنامه‌های صدا و سیما و میزان تاثیر رادیو و تلویزیون مرررر جلب کمکهای مرمی به جبهه‌ها و چند برنامه رادیو می‌باشد.