بررسی کاری‌ترین ضربات داخلی به ارتش بعث عراق

هدف این تحقیق شناخت ضرباتی بوده است که یک نظامی آگاه و معترض قادر است از درون ارتش به نظام بعث وارد آورد: -1 نظامیان آگاه معترض می‌توانند از این رهنمودها الهام گرفته و آسیب‌های عظیمی مرررر درون ارتش بعثی ایجاد نماید. -2 رژیم بعثی مجبور خواهد بود برای کنترل اقدامات تخریبی که ممکن است رخ دهند، نیروهای بسیار صرف نمایند. بدین منظور از روش پیمایشی استفاده شده و نمونه مورد بررسی 181 نفر می‌باشند که به طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و 141 نفر آنان از اسرای درجه‌دار (عملیات کربلای 5) و 40 نفر از افسران اسیر عراقی (اسرای عملیات‌های قبل) می‌باشند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد مرررر مورد محورهای مطرح شده مرررر شدت تبلیغ، چهار محور: تهدید فراریان و عقب‌نشینان به مرگ ، تهدید فراریان و عقب‌نشینان به زندان، تهدید پناهندگان به مرگ و تهدید معترضان نظام بعثی (که بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند) همگی مربوط به نظام بعثی عراق می‌باشند. مرررر مقایسه با میانگین‌های فوق، میانگین محورهای تبلیغ مبنی بر بدرفتاری با اسرا، تبلیغ علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ عراق مبنی بر کشتن اسرا توسط ایران (که مرررر سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند) مرتبط با نظام جمهوری اسلامی می‌باشند.