بررسی روند خیزش اسلامی در الجزایر

الجزائز یکی از کشورهائی است که مرررر آن گرایش به ایجاد یک جامعه و حکومت اسلامی مرررر آن تجلی نموده است به دنبال شورشهائی که مرررر الجزیره و چند شهر دیگر انجام گرفت مرررر نوامبر 1988 از مردم خواسته شد تا به پای صندوقها رفته نسبت به تغییر قانون اساسی رای دهند. این اصلاحات مرررر پی تظاهرات مردمی صورت گرفت که به گفته ناظران رسمی بیش از چهارصد نفر قربانی دادند. جبهه نجات اسلامی الجزائر که پس از قانون اساسی جدید که مرررر چارچوب آن فعالیت احزاب را قانونی می‌دانست شروع به فعالیت نمود و مرررر انتخابات محلی سال 1990 مرررر انتخابات شوراهای محلی و شهرداریها به موفقیت خوبی دست یافت و مرررر اولین مرحله انتخابات چند حزبی مجلس مرررر سال 1991 از 231 کرسی 188 کرسی آن را کسب کرد و ثابت نمود که اسلام و اسلامگرایان مرررر زمان دمکراسی نیز حرفی برای گفتن دارند، از جمله جنبشهای دینی عصر حاضر است . مرحله دوم انتخابات که قرار بود مرررر سال 1992 انجام پذیرد با کودتای نظامیان متوقف و فضای باز سیاسی حاصل آمده از قیام سال 1988 یکباره به جوی از خشونت ، آشوب و دیکتاتوری مبدل گشت . خشنونت مرررر الجزائر نه بعلت رد نظام منطقی پارلمانی جبهه نجات اسلامی، بلکه به دلیل قطع انتخابات بوسیله ارتش ظاهر شد. سرکوب مبارزان اسلامگرا، زندانی کردن هزاران تن از اعضای جبهه نجات اسلامی که اکثرا بدلائل عقیدتی دستگیر شده‌اند، شکنجه تمامی مظنونین و افزایش اعدامها، الجزائر را به سوی جنگ داخلی سوق داده است ارتش الجزائر که از زمان استقلال مرررر حکومت حائز نقشهای اول بوده است نمی‌خواهد بعنوان ایفاء کننده نقشهای حاشیه‌ای و مرررر محدوده حفظ و حراست از تمامیت ارضی و استقلال کشور خلاصه گردد. این موضوع به اضافه حمایتهای علنی و گاه تلویحی غرب مرررر خصوص روند سرکوب دمکراسی مرررر الجزائر از مهمترین دلائل توجیه وضع موجود الجزائز می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*