مقایسه تطبیقی اسطوره باران در ایران و آسیا

آنچه مرررر این رساله می‌آید، بررسی اسطوره باران مرررر ایران و تطبیق آن با اسطوره مشابه مرررر هند، چین و نیز ایران پس از اسلام می‌باشد که با هدف دسترسی به نقاط اشتراک و اختلاف میان آنها صورت گرفته است . تحقیق ما مرررر پنج بخش انجام شده که مرررر چهار بخش نخست ، که شامل اسطوره باران‌سازی مرررر چهار سرزمین نام برده است و ما را به شکل این اسطوره مرررر این چهار فرهنگ مجزا، آشنا خواهد کرد که مرررر واقع روایت کامل داستان، از ابتدا تا فرجام کار است . این روایت با توجه به منابع دست اول وبکر، و با تکیه بر متون مقدس اوستا، ریگ ودا، قرآن و احادیث انجام شده و قضاوت مرررر مورد هر کدام به بخش آخر، یعنی نتیجه‌گیری واگذار شده است . مرررر این قسمت سعی شده تا آنجا که ممکن است بررسی کاملی از این اساطیر به دست آید و حتی روایات عامیانه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. مرررر این رساله درمی‌یابیم که چگونه مرررر ذهن انسان اسطوره‌ساز، مجموعه‌ای از عوامل طبیعی با همراهی اعتقاد به جهانی فراسوی دنیای مادی، و نیز ترسها و دلهره‌های بشر از عدم دسترسی به آنچه برای ادامه حیاتش ضروری است ، دست به دست یکدیگر داده، داستانی شیوا و خواندنی را شکل می‌دهند که زیبایی کلام، گاهی آن را به شعر نغز تبدیل می‌کند. مرررر این میان مرور ایام هم اثر خود را گذاشته، چنان به اصل روایت می‌افزاید که برای دست‌یابی به هسته آن باید لایه‌های بسیار را بزدائیم و به مغز آن برسیم. بنابراین یکی از دیگر اهداف این تحقیق، دستیابی به اصل اسطوره (با توجه به کتابهای مقدس مرررر دسترس) است که خودبخود پس از تقسیم‌بندی منابع، حاصل می‌شود.