بررسی جرم هتک حرمت منزل غیر در حقوق ایران

دراین رساله سعی شده مهمترین مسائل مربوط به جرم هتک حرمت مسکن غیر مورد بحث قرار گیرد. مرررر فصل اول سعی مرررر شناخت کلیات (جایگاه جرم، تعریف واژه‌ها، تاریخچه و ...) این جرم شده است . فصل دوم به مبانی این جرم از دید دین اسلام، حقوق بشر و حقوق اساسی و حقوق مدنی اختصاص داده شده است . بررسی جرم و عناصر آن و مسائل مورد بحث مرررر این زمینه، ایرادات موجود و تمیز ورود قانونی از هتک حرمت منزل غیر مرررر فصل سوم گنجانده شده است . مرررر فصل چهارم به مسائل مربوط به این جرم از جمله عوامل موجهه (دفاع از منزل، ورود اضطراری به منزل غیر و...) و تعدد این جرم با جرائمی نظیر سرقت و نیز مساله صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مورد بررسی قرار گرفته است . مرررر فصل پنجم نیز مرررر حد بضاعت ، جرم فوق را مرررر چهار کشور انگلستان، کانادا، مصر، سوریه مورد بررسی قرار داده‌ایم، حال به بررسی اطلاعات مربوط به پایان‌نامه می‌پردازیم

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*