جمهوری‌های آسیای میانه و نظم نوین جهانی

مرررر فصل اول به بررسی اجمالی و بیان نامهای باستانی مناطق فرارود (ماورالنهر) و مناطق پیرامون آن پرداختیم . از آنجائیکه هدف این فصل آشنا ساختن ذهن خواننده با نام باستانی این مناطق و آشنائی با موقع جغرافیائی امروزی آنها می‌باشد، توضیحات بصورت بسیار مجمل و کوتاه مطرح شده است و مرررر آخر فصل نیز با توجه به تقسیمات جغرافیائی حکومت شوروی موقعیت جغرافیائی سرزمینهای باستان را مرررر جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی بیان کرده‌ام . مرررر فصل دوم به بررسی تاریخی فرارود و نواحی شمال شرقی ایران پرداخته‌ایم. مرررر ادامه، به بررسی وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوریهای مسلمان‌نشین مرررر زمان حکومت شوروی می‌پردازیم : فرضیه اصلی این فصل این است که پان‌تورکیسم و الگوی ترکیه به دلایل متعدد نمی‌تواند الگوی پایدار و ثابتی برای حل بحرانهای سیاسی، هویت و مشروعیت این جمهوریها باشد مرررر فصل چهارم به بررسی سیستم بین‌المللی جهانی قبل از تحولات پرداخته‌ایم و پانزده Subsystem را مورد بررسی قرار داده‌ایم و به تغییرات این سیستمها علی‌الخصوص مرررر منطقه آسیای میانه اشاره شده است . فرضیه اساسی مرررر این فصل این است که تحولات اخیر سبب شده ایران از حالت حاشیه‌ای یک عنصر محور و مرکز مرررر منطقه ارتقاء یابد. و بالاخره مرررر فصل پنجم به بررسی مسائل نوین جهانی بعد از جنگ سرد، آینده جمهوریها و ارتباط ایران با آنها مطرح شده است . مرررر این فصل فرضیه این است که مرررر این جوامع مرررر حال حاضر کمونیسم قدیم به نام ناسیونالیسم محلی تغییر شکل داده است و بنابراین این مناطق نیاز مبرم به نوسازی سیاسی دارد. مرررر صورتیکه نوسازی سیاسی زمینه‌های مشارکت فعالانه مردم را بوجود آورد تغییرات سیاسی و اجتماعی قابل توجهی مرررر جهت گرایش به اسلام گرائی و علیه نظریه پان‌تورکیسم لائیک رخ خواهد داده لازم بذکر است فرضیه کلی که مرررر هر پنج فصل تحقیق سایه افکنده اینست که با توجه به سوابق فرهنگی و نژادی مناطق آسیای میانه و مرررر صورت بهبود اقتصادی و احیای فرهنگ با عظمت ایرانی گرایش جمهوریهای مسلمان‌نشین و همگرائی آن با ایران بیش از هر کشور دیگر خواهد بود.