نظراتی پیرامون چگونگی طرح تریخ به منظور تقویت وحدت ملی

یکی از عوامل استحکام و همبستگی اجتماعی، در روز توسعه اقتصادی، اجتماعی "وحدت ملی" یا "هویت ملی" است . در نشست اول در سال 1371، حضور چندی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نقش مذهب بعنوان یکی از آزمان وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفت . از جمله: سخنرانی آقای گرشاسی و گیویان را می‌توان نام برد. در نشست دوم در 26 اردیبهشت سال 1371 نتیجه‌گیری شد که همیشه در فردای انقلاب تنها، تاریخ گذشته خود را قید کرده و در تبیین هویت ایرانی، دین‌گرائی، همگرائی فرهنگی، آداب و رسوم و حتی نوع لباس را باید مدنظر قرار داد. در نشست دوم در 17 فروردین 1371، نتیجه‌گیری شد که برای ایجاد وحدت در جامعه، باید "فرهنگ مسلطی" بر جامعه حاکم باشد و چهار محور "وحدت فرهنگی و تاریخی" "وحدت زنان" و "وحدت قلمرو" و "وحدت دین" از جمله محورهای اساسی وحدت ملی می‌باشند. طی نشست چهارمی در 24 فروردین 1372 نتیجه‌گیری شد که یکی از ارکان وحدت ملی علاقه به آداب و رسوم و مناسبتها و بطور کلی "ملی‌گرائی" است و این عامل را هرگز نمی‌توان ضداسلامی دانست . از نشست پنجم در سال 1372 می‌توان نتیجه‌گیری کرد که لازم است نقش ایرانی‌ها را در تحولات تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام تبیین سود، به نحوی که تقویت‌کننده همبستگی ملی باشد. از نشست ششم در سال 1372 در 14 اردیبهشت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که "عرفان" اختصاص به ایران ندارد. عرفان جزئی از فرهنگ ما است و اصلا زبان فارسی فارسی زبانی عرفانی است . از نشست هفتم 29 اردیبهشت 1372 چنین برمی‌آید که عرفان جنبه‌های را باید تقویت نمود که رنگ و بوی وحدت دارد و در ایران عرفانهای تقلبی نیز، رشد و نمو بسیار یافته است . از نشست هشتم در 18 خرداد 1372 چنین برمی‌آید که باید از عرفانی صحبت کرد که مظهرش حضرت علی (ع) است و از قرن هفتم به بعد، عرفان جنبه گروهی بیشتری پیدا می‌کند. از نشست نهم در 8 تیرماه 1372 چنین می‌شود نتیجه‌گیری کرد که تاریخ تمام قلمهای باستانی، با افسانه شروع می‌شود و افسانه‌های ایرانی از ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ افسانه‌ها و از آلودگیهای اخلاقی بری بوده‌اند و در تاریخ بعد از اسلام نهضتهائی در ایران موفقیت داشته‌اند که مذهب را با موجودیت اسطوره‌ای ملی تلفیق کرده‌اند. از نشست نهم در 22 تیرماه 1372 چنین نتیجه‌گیری می‌شود که برای فهم مفاهیم متون ادبی و فلسفی هر فرهنگ ، باید از اسطوره‌های آن فرهنگ اطلاع داشت و به منظور تحکیم وحدت ملی لازم است به احیای اساطیر ایرانی پرداخت و "روح ملی" را از این طریق استمرار بخشید.