سیر تکوینی انقلاب فلسطین در بعد ایدئولوژیک

الف : اسرائیل (سرزمین فلسطین) از همه طرف بجز دریا در محاصره مسلمین قرار دارد و با یک حمله همه جانبه و متحد و آتش پرقدرت تمام قدرت نظامی اسرائیل درهم فرومی‌ریزد اگر گفته شود قدرت هوائی اسرائیل زیاد است باید گفت واقعیت غیر از این است ، همین قدرت هوایی آمریکا در ویتنام شمالی و اطراف هانوی امتحان خودش را داده و مسلما” قدرت هوائی اسرائیل بپای قدرت هوائی آمریکا نمی‌رسد. ب : اگر مسلمین به نبرد با اسرائیل بپردازند دفاع از دین، سرزمین و خانه خود می‌کنند و اسرائیل فاقد این جهت است و مسلمین سراسر جهان که متجاوز از یک میلیارد می‌باشند بهر قیمت که شده می‌خواهند این پایگاه دشمن از میان برداشته‌شود ولی حامیان اسرائیل ولو بهر قیمت حاضر نیستند اسرائیل را سرپا نگه‌دارند. ج – اسرائیل با جمعیتی در حدود 5ˆ2 میلیون نفر نمی‌تواند در یک جنگ طولانی جبران خسارات جنگی و نظامی و تلفات انسانی خود را بنماید در حالیکه امکانات مسلمین بسیار زیاد است با عنایت به اینکه نفت به عنوان عامل اقتصادی بزرگی می‌تواند آنها را یاری دهد. طبق آنچه گفته‌شد انقلابی جز انقلاب اسلامی نمی‌تواند در کشورهای منطقه و مبارزه با صهیونیسم چاره درد باشد، نه استقلال حقیقی، نه توحید و وحدت فراگیر، نه آزادی فلسطین، نه عدالت اجتماعی، نه انقلاب فرهنگی، نه اقتصادی و عمرانی هیچکدام تحقق ندارد مگر در پرتو اسلام و زیر پرچم اسلام. برای زمینه‌سازی چنین انقلابی مسلمین باید به چهار نکته اساسی توجه کنند زیرا که آنها باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم شد. 1 – وحدت کلمه: این عامل نقش اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت و بایستی در راس برنامه‌های مسلمانان در منطقه قرار گیرد. 2 – رشد فکری که در ملت ایران بود و همه می‌دانستند برای چه مبارزه می‌کنند باید رشد فکری در میان ملت عرب و اسلام بوجود آید بر عهده علما و دانشمندان است که یهود وسیله‌ای است که شده امت اسلامی را از خواب غفلت بیدار نمایند، همانطور که در ایران متجاوز از 17 سال دانشمندان و علماء و روحانیون عهده‌دار این مسئولیت سنگین بودند. 3 – وحدت رهبری: اعتقاد به اسلام راستین و اجتهاد کامل در حد یک مرجع تقلید و بالاتر از آن وجود بینش سیاسی در رهبری و باطل دانستن جدائی دین از سیاست و اعتقاد و ایمان راسخ به خدای توانا که تمام شرائط فوق در رهبری انقلاب اسلامی ایران موجود بود. آنچه مسلم است برای اسلامی کردن منطقه و برگرداندن مسلمین به عزت صدراسلام به چنین رهبری احتیاج است . 4 – عدم وابستگی: مسلمانان باید در این نکته که در پیش دارند به هیچ حزب و سازمان و دولتی که می‌خواهد از مسئله فلسطین سوء استفاده نماید توجه نکرده و آنها را از خود برانند و از نظر سیاسی فعالیت علیه اشغالگران در سازمانهای بین‌المللی بویژه سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد تنها از این نظر موثر خواهدبود که فقط از تریبون سازمانها استفاده کرده و مواضع خود را به جهانیان اعلام نمایند.