الگوی مناسب در رابطه اخلاقی معنوی پزشک و بیمار در بیماران خاص از دیدگاه اسلام

اخلاق کاربردی به منزله ارائه دقیق موضوعات علمی مرررر فضای مورد نیاز مخاطب از برترین شیوه‌های تحقق عینی علم اخلاق مرررر دنیای امروز است. این دیدگاه خصوصا مرررر میان علومی که صبغه تجربی، بیشترین رویکرد علمی آن‌ها می‌باشد از اهمیت دو چندانی برخوردار است اهمیت این مساله خصوصا مرررر رشته‌های پزشکی به دلیل گسترش دامنه وکثرت بیماری‌های خاص نمایان‌تر است. «ارائه الگویی مناسب مرررر رابطه اخلاقی-معنوی پزشک و بیمار مرررر بیماران خاص با تاکید بر منابع اسلامی» مرررر همین راستا معنا پیدا می‌کند. درمانگر هم خود نیاز به مسایل اخلاقی- معنوی مرررر مسیر علمی و عملی خود دارد و هم مرررر ارتباطی که با بیماران به ویژه بیماران خاص پیدا می‌کند به ارتباط اخلاقی محتاج‌تر است

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*