فقه الحدیث

تحقیق درباره به دست آوردن روش کاربردی مرررر استفاده صحیح از روایات معصومین علیه السلام روشی که علاوه بر داشتن روش های علمای سلف تطبیق با آیات قرآنی مرررر هر جهت مورد نظر قرار می گیرد و مرررر واقع مبنای نفقه مرررر احادیث و مطابقت احادیث با بیان و مفاهیم قرآنی - صورت گیرد که کاری جدید مرررر نوع خود می باشد از این جهت علاوه بر اینکه تمام کتب علمای گذشته مرررر این زمینه باید دیده شود ضروری است با علمای مبرز حوزه ها مرررر این زمینه مشورت های لازم صورت گیرد تا از اشتباهات و کمبودها مرررر این زمینه جلوگیری شود.