اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

با توجه به این که کیفیت گذراندن اوقات فراغت زمینه‌ساز سلامت یا عدم سلامت روانی فردی و اجتماعی است و از طرف دیگر ما معتقدیم که تامین سلامت روحی و روانی انسان مرررر آماده‌سازی او برای حرکت به سوی کمالات ، مهم‌ترین هدف مورد مداقه اسلام است لذا با عنایت به این موارد بر آن شدیم پیش‌درآمدی مرررر این زمینه "فراغت از دیدگاه اسلام" از لابه‌لای روایات و احادیث منقول و سیره عملی اولیای گرامی فراهم نموده تا با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری صحیح از این اوقات ، انسان بتواند راه کمال را طی نماید. مرررر طرح مزبور ابتدا به تعریف اوقات فراغت و ویژگی‌های آن پرداخته و براساس دیدگاه الهی نگرش مادی بر اوقات فراغت مورد نقد قرار گرفت ، سپس دیدگاه مثبت مرررر مورد اوقات فراغت با تکیه بر احادیث و روایات مستند شیعه و بعضا" سنی تشریح شده ابعاد فردی و جمعی گذران اوقات فراغت مرررر اسلام مطرح می‌شود. درخصوص این عنوان ابتدا جهت‌گیری ارزشی اسلام مرررر برخورد با اوقات فراغت با استفاده از محورهای سیر وسفر، مراقبه و محاسبه، تفکر و هنر لزوم رشد و تعالی فرد مطرح می‌شود. مرررر ابعاد جمعی گذران اوقات فراغت نیز از محورهایی همچون تربیت شایسته کودکان، وفاق اجتماعی و فرهنگ دفاعی یاد می‌شود. مرررر پایان طرح اوقات و محورهای فوق‌الذکر جمع‌بندی و نقطه‌نظر اسلام مرررر مورد گذراندن اوقات فراغت با استناد به آرای اندیشمندان اسلامی و روایات ارائه می‌گردد.