وظائف فقهی پدر و مادر نسبت به کودک

اسلام برای کودک حقوقی را قرار داده است. هر حقی تکلیف و وظیفه ای را به دنبال دارد. پدر و مادر مکلف و موظف هستند تا به حقوق کودک احترام بگذارند و مرررر صدد ادای حق او برآیند. وظائف پدر و مادر قبل از تولد کودک شروع می شود و تا پایان هفت سال دوم زندگی کودک ادامه پیدا می کند. مطابق قانون وراثت صفات و خلقیات پدر و مادر به کودک انتقال می یابد. مرررر نتیجه زن و مرد باید به دنبال انتخاب پدر و مادری با صفات خوب و پسندیده برای فرزند خود باشند. مرررر مورد آمیزش باید به دستورات اسلام توجه کنند. زمانی که کودک متولد شد او را شستشو داده و نام پسندیده برای او انتخاب کنند. سر او را بتراشند و به مقدار وزن موی سر او طلا و یا نقره صدقه بدهند و برای او عقیقه کنند و او را ختنه کنند و از او به درستی نگهداری کنند و مخارج رسیدگی به او را تأمین نمایند. و از همه اینها بالاتر به آموزش و پرورش او اقدام نمایند. از محبت به او دریغ نورزند و هرگاه به او وعده ای دادند به وعده خود عمل کنند.