جهاد در اسلام

جهاد مرررر اسلام عنوان رساله حاضر است، پژوهشی مرررر محور جهاد و اقسام جهاد که یکی از فرایض مهم مکتب اسلام است به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته و مباحث مهم آن را مرررر پنج فصل تحقیق و تنظیم کرده‌ایم. فصل اول کلیات جهاد که عبارتند از تعریف لغوی و اصطلاحی جهاد، اقسام جهاد، جهاد ابتدائی، جهاد دفاعی، جهاد با تجاوزگران داخلی و بغات و .... و بیان اینکه حق و باطل همیشه به عنوان دو خط متضاد مرررر مقابل هم قرار داشته و سرانجام پیروزی از آن حق و حق خواهان بوده از منظر آیات و روایات و فقها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به مباحث مشروعیت جهاد ، وجوب جهاد و موانع جهاد می‌پردازد. همه ارباب نظر و فقهاء بزرگ مذاهب اسلام اعم از جعفری، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی جهاد را یکی از فرایض بزرگ الهی می‌دانند، و همه متفق القولند که جهاد واجب کفائی است و مرررر جهاد ابتدائی یا الدعوت الی الاسلام شرایطی را ذکر کردند که مرررر جهاد دفاعی آن شرایط لازم نیست. بلکه هر کس به قدر وسع و توان خویش باید از اسلام و حوزه اسلامی دفاع کند، مرررر آیات قرآن کریم جهاد را برای دفع فتنه و فساد و دفاع از مستضعفین می‌داند و حرمت جهاد مرررر ماههای حرام با ادله مورد ارزیابی قرار گرفته است ودر پایان این فصل جهاد با پیمان شکنان با آیات و روایات و سیره پیامبر اکرم و امام علی (ص) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مرررر فصل سوم، افضلیت جهاد و مورد نکوهش قرار دادن از عدم شرکت مرررر جهاد ارزش جهاد از منظر امام علی و برتری جهاد بر سایر اعمال امتحان مرررر میدان جهاد بسیج همگانی برای جهاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفته و با ارائه ادله و شواهد از آیات و روایات به طور همه جانبه استدلال شده است. مرررر فصل چهارم استقامت و پایداری مرررر میدان جهاد نقش صبر و اسقامت مرررر میدان جهاد استقامت مرررر راه خدا از منظر امام علی (ع) و امدادهای الهی و غیبی و نقش منفی غرور بیجا مورد کاوش و دقت قرار گرفته و دلایل لازم از آیات قرآن کریم و روایات و شواهد تاریخی ذکر شده است و مرررر نتیجه مجاهدین باید نصرت و پیروزی را از آن خدا بداند و مرررر انجام دادن وظایفشان کوتاهی نکنند. مرررر فصل پنجم و آخرین فصل رعایت اصولی انسانی مرررر جنگ و جهاد مشورت مرررر میدان جهاد خطرات عمومی جنگ‌افزارهای بیولوژیکی و دستور اسلام مرررر مورد این جنگ افزارها تجزیه و تحلیل شده است، و مسلمانها برای پیروزی دین خدا از انفال مال و جان خویش نباید دریغ کنند و مرررر آیات قرآن کریم جهاد مالی مقدم از جهاد جانی ذکر شده است و برای هر عنوان از آیات و روایات، دلایل و شواهدی آورده استدلال لازم را به عمل آورده‌ایم.