موارد وجوب زکات

مرررر مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول: مرررر کلیات و مفاهیم می باشد. که مرررر آن لغات مرتبط با موضوع مانند: تصاب، انعام ثلاثه، غلات اربعه و ... و زکات آمده است. فصل دوم: مرررر وجوب زکات و دلایل آن می‌باشد، آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام و فتاوای فقهای اسلام گویای آن است که زکات امر واجبی است که شرایطی برای آن قرار داده شده و مرررر پرداخت آن بیت واجب می‌باشد. زکات به دلیل آیات و روایات و اجماع مرررر عین تعلق می گیرد نه مرررر ذمه. مرررر اینکه آیا فقرا و ... مالک اموال زکوی هستند و یا تنها استحقاق آن را دارند کلمات فقهاء متفاوت است هر چند نظریه استحقاق قوی‌تر می‌نماید. مرررر فصل سوم موارد قطعی وجوب زکات و دلایل و شرایط وجوب و تصاب آنها آمده است. فصل چهارم، مرررر انحصار و عدم آن می‌باشد دیدگاه فقهای شیعه مرررر این مورد مختلف است اکثر آنها معتقد به انحصار وجوب زکات مرررر نه مورد می باشد ولی عده دیگر با این دیدگاه مخالفند و معتقد به گسترش آن به موارد،‌ جعل زکات برای اسبها از سوی امام علی علیه‌السلام، عمومات آیات و .... تمسک جسته‌اند. مرررر ادامه دلایل هر دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته و مرررر آخر دیدگاه غیر انحصار با تکیه بر قرائن و شواهد تایید و تقویت شده است.