ره توشه اداری

نهج‌البلاغه پس از قرآن کریم یکی از مهمترین و عظیم‌ترین منابع معتبر اسلامی است که سرشار از معارف الهی و اصول و ارزشهای اخلاقی و تربیتی بویژه شیوه کشورداری و وظایف و اوصاف و ویژگی‌های والیان و کارگزاران است که آشنائی و آگاهی با دستورات و مواعظ آن جان هر تشنه لبی را سیراب نموده و چشم هر کوردلی را به صراط حق و هدایت بینا می‌گرداند، بر این اساس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور تبیین و تدوین نظام مدیریتی نشات گرفته از سرچشمه زلال معارف الهی به خصوص بیانات گهربار مولی امیرمومنان علی(ع) با غور و تفحص در کتاب شریف نهج‌البلاغه بخشی از فرامین و رهنمودهای مولی امیرمومنان علی(ع) که بیشتر جنبه اداری و مدیریتی داشته را احصاء و از انها پیامهای موجز و رسایی را برای مخاطبان استخراج کرده و در قالب کتابی با عنوان پیامهای اداری از نهج‌البلاغه تدوین و منتشر نموده است که بدنبال انتشار این کتاب ضرورت تدوین و انتشار مجموعه دیگری که بتواند زمینه دسترسی به پیامها را تسریع و تسهیل نماید احساس نمود، لذا در تلاش دیگری متن پیامهای کتاب مذکور را در مجموعه‌ای با حجم کم و شکلی مناسب تحت عنوان ره‌توشه اداری تدوین و تنظیم نمود تا قابلیت فراگیری آن در شرایط و موقعیتهای گوناگون فراهم آید.