سبک‌شناسی مدیریت علوی

عهدنامه (نامه 53 نهج‌البلاغه) به شرح زیر سازماندهی و فصل‌بندی شده است . ف ˆ1: حوزه و گستره مدیریت شامل: بخش اول: مهندسی شخصیت ، بخش دوم مهندسی اجتماعات (حقوق و روابط انسانی) ف ˆ2: مسایل مدیریت شامل: بخش اول اصول و ارکان، بخش دوم: مکانیسم و سیستم اجرا بخش سوم: اخلاقیات اداری، بخش چهارم آفات و بیماریها ف ˆ3: حوزه وظایف و اختیارات شامل: بخش اول: وظایف (مستقیم و غیرمستقیم)، بخش دوم: اختیارات ف ˆ4: ارگانیسم (سازمانها و نهادها) ف ˆ5: عوامل موثر مرررر شکست و پیروزی.