شمس، مولانا، (همان:، ، تویی،

میان طرفداران خود انتقال دهند. از ثمرات این حکایات نکات اخلاقی نهفته در آنها بود که تأثیر بسزایی در پرورش فکری مریدان داشت. از طرفی بیان این حکایات به صوفیه…

حقیقی: 5-4-1 «شمس تبریزی» از محمد علی موحد 5-4-2 «عشق نوازی های مولانا» از جلال ستاری 5-4-3 «خط سوم» ناصر الدین صاحب الزمانی 5-4-4 «تجلّی زن در آثار مولانا» از…