No Picture

رنج در اسلام و بودا

ژانویه 1, 1970 92 0

از آنجا که درد و رنجها، یکی از مهمترین دغدغه های زندگی انسان می باشد و این مسأله در آئین بودا از برجستگی خاصی برخوردار […]