جایگاه و نقش قبیله تمیم در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی تا پایان قرن دوم هجری (با تکیه بر غرب جهان اسلام)

قبلیه تمیم به عنوان یکی از قبایل بزرگ و محوری عرب نقش قابل توجهی را در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی داشت. هر چند این قبیله بعد از پذیرش…

بررسی عملکرد دامداری سنتی در جوامع نیمه کوچ نشین غرب استان گیلان به منظور امکان سنجی تثبیت و تحول شیوه معیشت ( مطالعه موردی دهستان اسلام )

کوچ نشینی در ایران از سابقه 800 ساله برخوردار است و از گذشته نا کنون با وجود کاهش تعداد آنها در کنار جوامع روستایی و شهری ، به زندگی خود…