اصول و مبانی نگارگری ایرانی

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی در نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این هنر در گذشته، برای هنرمندان…

حقوق جزای عمومی اسلام، ج 1

در این طرح مسئله اصلی تبیین حقوق جزای عمومی از دیدگاه اسلام است. در منابع فقهی عمدتاً مباحث حقوق جزای اختصاصی (قصاص، حدود و تعزیرات) مورد بحث و بررسی قرار…

نهاد خانواده در اسلام

این طرح به بررسی جامعه‌شناسی نهاد خانواده با عنایت به دیدگاه اسلام می‌پردازد. رئوس اصلی مطالب عبارتند از: تفاوت‌های جنسیتی، کارکردهای خانواده، الگوهای خانواده، انسجام یا اختلال خانواده، طلاق و…