بررسی برخی از ویژگی‌های اساتید مقطع بالینی در بخش‌های اصلی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مقایسه آن با ویژگی‌های استاد از نظر اسلام در سال تحصیلی 80-1379 از نظر کارورزان

با توجه به نقش مهم استاد مرررر امر آموزش مسلما شناخت ویژگی های استاد نمونه از کاملترین منابع و عمل به آن توسط اساتید محترم کیفیت آموزش را ارتقا خواهد…

اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام

در دنیای امروز رذایل جايگزين فضایل شده ومعيارها دگرگون گشته،و با وجود ارزش‌های اصیل وحیانی و آسمانی روابط تجاری با بحران بی‌اخلاقی مواجهه است و این امر ما را بر…