امت واحده در قرآن

در فصل اول در صدد بیان این مطلب هستیم که قرآن کریم، همه غیرمسلمانان را دشمن خدا و اهل جهنم معرفی نمی کند و با القای چنین مطلبی مسلمانان را…

مرگ مغزی و انتقال اعضا/

مرگ مغزی تقریبا بلافاصله بعد از مرگ کلینیکی رخ می‌دهد، در این مرحله اگر قسمتهای فوقانی مغز از کار بیفتد ولی مراکز تحتانی صدمه ندیده باشد، بیمار قدرت فهم و…