تحلیل نظام تفکر آموزشی اسلام در شکل گیری مسجد-مدرسه‌ها؛ نمونه موردی مسجد سیّد اصفهان

بررسی همه جانبه معماری بناهای آموزشی، بدون شناخت نظام تفکر آموزشی، امکان پذیر نخواهد بود.مسجد به عنوان نخستین بنای تشکیلاتی حکومتی در اسلام، اگرنشان از جایگاه عبودیت در نظام اسلامی…

بررسی نقش اسلام و وزرای مسلمان در تاسیس نهادهای فرهنگی ایام مسلمان شدن ایلخانان(مطالعه موردی شنب غازان، ربع رشیدی و سلطانیه)

مغولان پیش از تشکیل امپراتوری در یک منطقه جغرافیایی فقیر و فاقد امکانات زندگی می کردند. همچنین ضرورت زندگی دامداری که مبتنی بر ییلاق و قشلاق بود مانع از یکجانشینی…

بررسی فقهی پیشگیری از جرم

امروزه توجه و اهتمام سیاست جنایی دولت ها به امر پیشگیری غیر کیفری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عنوان راه حل کار آمد مرررر کنار پیشگیری کیفری ،…

اصول و مبانی نگارگری ایرانی

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی در نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این هنر در گذشته، برای هنرمندان…