No Picture

حقوق جزای عمومی اسلام ج 2

ژانویه 1, 1970 92 0

یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای عمومی تبیین مفهوم جرم و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن است. جرم از دیدگاه های مختلف قابل بحث […]

No Picture

نهاد خانواده در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

این طرح به بررسی جامعه‌شناسی نهاد خانواده با عنایت به دیدگاه اسلام می‌پردازد. رئوس اصلی مطالب عبارتند از: تفاوت‌های جنسیتی، کارکردهای خانواده، الگوهای خانواده، انسجام […]