No Picture

گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

مطالعه سازمان مبارزه با بزهکاری مرررر فقه جزایی از ضرورتهای توجیه و تبیین منطقی نهادها و تاسیسات موجود مرررر حقوق جزای اسلامی است . این […]

No Picture

تربیت عقلانی از منظر قرآن

ژانویه 1, 1970 92 0

چکیده:مرررر دنیای کنونی یکی از مولفههای اساسی تربیتدینی، تاکید بر مساله عقلانیت است، مرررر بسیاری از آیات و روایات نیز به تدبر وتعقل توصیه شده […]