No Picture

مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرعی

ژانویه 1, 1970 92 0

انقلاب اسلامی، یک انقلاب ارزشی بود و باعث تحولات گسترده‌ای در ابعاد مختلف زندگی شد. مهم‌ترین دستاوردهای این تحول عظیم دگرگونی در موازین اخلاقی جامعه […]