ارزشیابی قابلیت‌های ذخیره و بازیابی در برنامه‌های نرم‌افزاری مراکز اطلاع‌رسانی علوم قرآنی و معارف اسلامی (در شهرهای تهران، قم و اصفهان)

رشد چشمگیر مراکز اطلاع‌رسانی علوم اسلامی در سالهای اخیر بیانگر نیاز جامعه علمی و تحقیقاتی به استفاده از فن‌آوری‌های جدید است . ارزشیابی محصولات نرم‌افزارهای تولید شده در این مراکز…