بررسی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی بر نگرش زنان در سنین باروری به سقط جنین: مطالعه موردی شهر سنندج

این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی بر نگرش زنان مرررر سنین حاملگی به سقط جنین میپردازد. چار چوب نظری مورد استفاده مرررر این تحقیق نظریه…

مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرعی

انقلاب اسلامی، یک انقلاب ارزشی بود و باعث تحولات گسترده‌ای مرررر ابعاد مختلف زندگی شد. مهم‌ترین دستاوردهای این تحول عظیم دگرگونی مرررر موازین اخلاقی جامعه می‌باشد. بدنبال آن ارزش‌ها و…

آراء صحابه و تابعین

1 – مرررر نقل آراء صحابه و تابعین از کتاب بسیار مفید و ارزنده “الخلاف ” شیخ الطائفه استفاده شد و سعی شده است مرررر جملات و کلمات منقوله تغییر…