گامی بسوی تقریب مذاهب

از دیرباز علما و مصلحان اسلامی در پی این هدف بوده‌اند که نقاط مشترک فقهی مذاهب امت اسلامی شناخته شود، چنانکه امام فقید، خمینی کبیر،هفته وحدت بین شیعه و سنی…

تکنیک‌های پیشگیری و درمان بیماری‌های روانی در قلمرو آراء اندیشمندان اسلامی با تاکید بر مشاورهء اخلاقی از سدهء چهارم تا سیزدهم (ه. ق)

بیماری جزء لاینفک حیات بشری است و مشاوره طریقی در علاج دردمندیهای انسان. هدف این تحقیق نیز دست یابی به تکنیکهای پیشگیری و درمان بیماریهای روانی در قلمرو آراء اندیشمندان…