سلمان فارسی

سلمان بزرگترین صحابی پیامبر خدا(ص ) و علی(ع) و اولین مفسر و مترجم قرآن به زبان فارسی و اولین ایرانی است که اسلام آورد و مرررر نشر اسلام سهم عمده‌ای…