No Picture

حکومت ولی فقیه در قلمرو دین

ژانویه 1, 1970 92 0

تشکیل حکومت، یکی از اهداف اساسی انبیای الهی است. در اسلام، حکومتی که از نبوت شروع و با امامت ادامه یافته، در زمان غیبت دوازدهمین […]