No Picture

سلب حق از خویشتن

ژانویه 1, 1970 92 0

رساله حاضر تحت عنوان سلب حق از خویشتن موضوع ماده 959 قانون مدنی می‌باشد، این ماده مرررر بخش اشخاص مرررر قانون مدنی آمده و مانند […]