طراحی الگوی انگیزش در اسلام

این تحقیق می‌خواهد با استفاده از آنچه در متون اسلامی اعم از قرآن کریم، نهج‌البلاغه و کتابهای حدیث در مورد انگیزه‌های انسان بیان شده است و مقایسه این یافته‌ها با…