کیفیت اجرای انواع حد اعدام

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا…

اولین مسلمانان هند

این طرح به نحوه ورود اسلام به هند و نقش پادشاهان و حاکمان در ترویج دین مبین اسلام در هند و همچنین نقش ایرانیان در رواج اسلام در هند پرداخته…