No Picture

بررسی فقهی پیشگیری از جرم

ژانویه 1, 1970 92 0

امروزه توجه و اهتمام سیاست جنایی دولت ها به امر پیشگیری غیر کیفری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عنوان راه حل کار آمد […]

No Picture

مرونت در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

این بحث عبارت از یک مقدمه و پنج فصل است که مرررر مقدمه به این مساله اشاره شده، که قرآن و احادیث شریفه نشانگر این […]

No Picture

نهاد خانواده در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

این طرح به بررسی جامعه‌شناسی نهاد خانواده با عنایت به دیدگاه اسلام می‌پردازد. رئوس اصلی مطالب عبارتند از: تفاوت‌های جنسیتی، کارکردهای خانواده، الگوهای خانواده، انسجام […]