No Picture

حقوق زن در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

مسأله ی احیای زن وحقوق انسانی او از جمله مسائلی است که قرن ها،مورد توجه دانشمندان واندیشمندان این حوزه میباشد.زن در طول تاریخ مظلومیت های […]

No Picture

بررسی فقهی پیشگیری از جرم

ژانویه 1, 1970 92 0

امروزه توجه و اهتمام سیاست جنایی دولت ها به امر پیشگیری غیر کیفری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عنوان راه حل کار آمد […]