آوازه‌گری (تبلیغات)

بخش اول رساله مرررر رابطه با تبلیغات تجاری است که شامل تاریخچه آن مرررر جهان و ایران و اصول و مبانی کلی تبلیغات و تکنیکهایی که مرررر تبلیغات باید از…

تکثر گرایی سیاسی در اسلام

تکثرگرایی سیاسی از جمله مفاهیمی به شمار می‌رود که پژوهشگر مرررر تعریف و تبیین آن با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. مرررر نظام سیاسی اسلام که بر وحدت تأکید دارد این…

بررسی الگوی ارتباطات میان فرهنگی اسلام و مسیحیت با تاکید بر قرآن کریم

چکیده:در ارتباطات میان‌فرهنگی که به‌عنوان فرایند مبادل? اندیشه‌ها، معانی و کالاهای فرهنگی میانمردمانی از فرهنگ‌های مختلف، تعریف شده است، توسل به الگویی ضروری می‌نماید که بتواند زندگی اجتماعی انسانها را…