گامی بسوی تقریب مذاهب

از دیرباز علما و مصلحان اسلامی مرررر پی این هدف بوده‌اند که نقاط مشترک فقهی مذاهب امت اسلامی شناخته شود، چنانکه امام فقید، خمینی کبیر،هفته وحدت بین شیعه و سنی…

پژوهشی در تقیه

این رساله به برخی از این نسبتهای ناروا اشاره شده است . بهرحال در نتیجه برداشت و استنباط اشتباه از تقیه، برخی از دانشمندان درباره مورد تقیه به اشتباه افتاده‌اند…

خیارات در فقه امامیه

از جمله مسائلی که مرررر خرید و فروش مطرح می شودد، حقوق خریدار و فروشنده می‌باشد، آگاهی از این حقوق موجب می شودد که افراد جامعه مرررر معاملات خود، دچار…

گامی به سوی تقریب مذاهب

1 – این نوشتار، تلفیقی از آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه، مرررر ابواب وکالت ، حواله، ضمان، کفالت ، ودیعه و عاریه است ، و از…