اسلام گرایی در یک جامعه تکثرگرایی طائفه ای تاثیرات دوگانه انقلاب اسلامی ایران و جامعه طائفه ای لبنان بر جنبش حزب الله

جنبش حزبت الله لبنان در اوایل دهه هشتاد میلادی پا به عرصه وجود گذاشت و در مدت کوتاهی شهرت جهانی کسب کرد. این گروه در مبارزه علیه اسرائیل و قدرتهای…