No Picture

نفقه زوجه در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

مرررر فصل اول علاوه بر مطالب فوق، دو شرط وجوب نفقه یعنی دائمی بودن عقد و تمکین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است . تمکین […]