No Picture

اصول و مبانی نگارگری ایرانی

ژانویه 1, 1970 92 0

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی در نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این […]

No Picture

اعتبار امر مختوم جزایی

ژانویه 1, 1970 92 0

آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد […]

No Picture

گناه در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

این رساله در هفت فصل به مباحثی از گناه پرداخته شده است که فصل اول آن اختصاص دارد به تعریف گناه و حقیقت آن، و […]