مبانی فقهی احتکار

با توجه به بررسی انجام شده در خصوص تعریف لغوی احتکاری در میان اهل لغت و تعریف اصطلاحی آن در میان فقهای عظام رضوان‌الله تعالی علیهم اجمعین، معلوم شد که…

جایگاه و نقش قبیله تمیم در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی تا پایان قرن دوم هجری (با تکیه بر غرب جهان اسلام)

قبلیه تمیم به عنوان یکی از قبایل بزرگ و محوری عرب نقش قابل توجهی را در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی داشت. هر چند این قبیله بعد از پذیرش…

مآخذشناسی متون اسلام و علوم

در ایران، براساس چهار ذهنیت غرب گرایانه، تجددخواهی دینی، بنیادگرایی و سنتی در حوزه علوم مختلف انسانی، پزشکی، مهندسی و خالص اظهار نظر و گاهی تصمیم گیری خرد و کلان…