نقش زمان و مکان در اجتهاد

می‌دانیم پدیده‌های اجتماعی مدام در حال تغییر و تحول هستند. اساسا مجموعه روابطی که انسان را احاطه می‌کنند ناشی از برخورد وی با دیگر انسانها، اشیا و پدیده‌های عینی و…

قضاوت زن در اسلام

دنیای علم و استدلال به ما تکلیف می‌کند که با همه سونگری، بحث اجتهادی جدیدی مرررر قضاوت زن از نظر دلیلهای فقهی انجام دهیم و با بازنگری مرررر دلائل این…