No Picture

حدود اختیارات ولی فقیه

ژانویه 1, 1970 92 0

در این تحقیق ابتدا واژه‌هایی مثل ولایت، فقه، امورحسبیه، ولایت مطلقه ذکر گردیده‌است که نوعا از مبادی تصوری و فقهی بیان شده است. در فصل […]

No Picture

سیمای ابرار در قرآن

ژانویه 1, 1970 92 0

این تحقیق دارای پنج فصل است که ابتدا به مفاهیم بنیانی و لغوی؛ تعریف برّ، و ابرار مرررر لغت و اصطلاح و واژگان همسو و […]