اسلام درآیینه تزئینات

از زمان پیدایش حیات بشری دین و هنر اجزایی جداناپذیر و وسیله ای برای هدایت بشر بوده اند درهرجامعه ای با هر جهان بینی دینی ای هنر و تزئینات متناسب…

تحول مفهوم مشروعیت سیاسی از دیدگاه معتزله(قرن دوم تا فهتم هجری قمری)

چکیده:مسئله امامت نخستین معضل سیاسی بود که پس ازپیامبر اتفاق افتاد وموجبات ایجاداختلاف بین مسلمانان را فراهم آورد،زیراعده ای ازمسلمانان معتقد بودندکه پیامبر فرد خاصی رابرای امامت پس ازخود تعیین…

بررسی مفهوم اضطراب و فرایند درمان آن در روانشناسی اسلامی با تاکید بر زمینه‌های کاربرد آن در راهنمایی و مشاوره

اضطراب هسته اساسی اختلالات روانی و یکی از مفاهیم اساسی مرررر نظریات مشاوره و روان درمانی است که برمبنای توجیهات مربوط به ماهیت انسان و نظریه شخصیت به گونه خاصی…