رنج در اسلام و بودا

از آنجا که درد و رنجها، یکی از مهمترین دغدغه های زندگی انسان می باشد و این مسأله در آئین بودا از برجستگی خاصی برخوردار است و در دین اسلام…

الاسلام بین الأصاله و التغریب

نحاول فی هذه الدراسه أن نسلّط الضوء على مسائل مستجده شغلت حیّزاً مهماً وبارزاً فیالخطاب الثقافی والاُطروحات الفکریه المعاصره وهی: (التبعیه المنهجیه للغرب وحقوق الإنسانوالعولمه وحوار أو صراع الحضارات والإرهاب…